UBND xã, Công an xã phối hợp với Công an huyện đăng ký tài khoản định danh cá nhân cho công dân trên địa bàn xã.
Ngày 06/04/2023

UBND xã An Lễ, Công an xã phối hợp với Công an huyện Quỳnh phụ đăng ký tài khoản định danh cá nhân VNeID cho công dân trên địa bàn xã.

Media/86_AnLe/FolderFunc/202304/Images/639b013f2c0ef050a91f-20230406093412-e.jpg

Một số hình ảnh công dân đến đăng ký Tài khoản định danh cá nhân VNeID.

Media/86_AnLe/FolderFunc/202304/Images/431938b81589c9d79098-20230406093712-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 102
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác