Thôn Hưng Hòa
  • Phạm Văn Quân

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0946 045 565

  • Nguyễn Ngọc Đức

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT: 0974 957 692