Tuyên truyền
23/02/2024
Kế hoạch tuyên truyền KSTTHC năm 2024
19/01/2024
KH tuyên truyền CCHC xã An Lễ năm 2024
19/01/2024
Kế hoạch PCTN năm 2024
16/01/2024
ĐẠI HỘI MTTQ XÃ AN LỄ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
19/01/2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
25/04/2023
V/v triển khai “Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện
06/04/2023
Sáng ngày 06/04/2023 BCH Quân sự xã An Lễ tổ chức Đăng ký Nghĩa vụ Quân sự cho nam công dân nam đủ 17 tuổi năm 2023
06/04/2023
UBND xã An Lễ, Công an xã phối hợp với Công an huyện Quỳnh phụ đăng ký tài khoản định danh cá nhân VNeID cho công dân trên địa bàn xã.