23/11/2020
Cho Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Tiến Dũng thuê đất để xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
23/11/2020
Cho công ty TNHH ĐT KCN chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco Thái Bình tại các xã An Thái An Ninh An Cầu huyện Quynh phụ
23/11/2020
Cho phép UBND xã Đông Tân huyện Đông Hưng được sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
23/11/2020
Gia hạn thời gian cho quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất thuê đất tại xã Thống Nhất huyện Hưng Hà
23/11/2020
Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 phê duyệt kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế
23/11/2020
Gia hạn thời gian cho quỹ tín dụng nhân dân Đông Á thuê đất tại xã Đông Á huyện Đông Hưng