1. Hội đồng nhân dân
  • Đinh Hữu Hải

   Chức vụ: Chủ Tịch HĐND

   SĐT: 0981 105 732

  • Đinh Bá Mạnh

   Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐND

   SĐT: 0904 310 129

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đinh Bá Rỡ

    Chức vụ: Chủ Tịch UBND

    SĐT: 0986 43 40 91

   • Đinh Chí Lục

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND

    SĐT: 0986707291

   1. Tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Duy Dân

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

     SĐT: 0376 113 298

    1. Văn hóa – xã hội
     • Đinh Bá Viêng

      Chức vụ: Công chức VH- TT

      SĐT: 0988 263 799

     • Đoàn Thị Thu Hương

      Chức vụ: Công chức LĐTB &XH

      SĐT: 0982 406 795

     1. Công an xã
      • Bùi Quang Sơn

       Chức vụ: Trưởng công an

       SĐT: 0902 184 762

      • Trần Đăng Khải

       Chức vụ: Công an viên

       SĐT: 0982 531 357

     2. Địa chính - xây dựng
      • Trần Văn Xiêng

       Chức vụ: CC - ĐCC

       SĐT: 0915 187 976

     3. Văn phòng – thống kê
      • Trần Văn Thụy

       Chức vụ: VP CCHC, thống kê

       SĐT: 0398 321 358

     4. Trạm y tế xã
      • Đinh Thị Thắm

       Chức vụ: Phụ trách trạm

     5. BCH quân sự xã
      • Đinh Duy Viễn

       Chức vụ: Chỉ huy Trưởng

       SĐT: 0975 522 090

      • Phạm Ngọc Thành

       Chức vụ: Phó chỉ huy Trưởng

       SĐT: 0989 849 639

     6. Tài chính - kế toán
      • Nguyễn Thị Hiền

       Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0377 411 702

   2. Thôn Đồng Phúc
    • Đinh Bá Giang

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0392 790 481

    • Đinh Gia Đốc

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Đào Động
     • Đinh Hữu Dũng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0398 194 879

     • Phạm Văn Sáng

      Chức vụ: Phó trương thôn

    2. Thôn Hưng Hòa
     • Phạm Văn Quân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0946 045 565

     • Nguyễn Ngọc Đức

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0974 957 692

    3. Thôn Đồng Bằng
     • Đinh Chí Bẩy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0389472834

     • Đinh Thị Diên

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0369 575 607