Cho phép UBND xã Đông Tân huyện Đông Hưng được sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
Ngày 23/11/2020

Cho phép UBND xã Đông Tân huyện Đông Hưng được sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tập tin đính kèm

Tin tức khác